• Dobrodošli na

    Internet prezentaciju

    firme

    KING GAS d.o.o.

O NAMA

Firma KING GAS d.o.o. osnovana je 2015. godine sa sedištem u Beogradu. Naša osnovna delatnost je trgovina i snabdevanje priorodnim gasom na veliko, za šta posedujemo licencu izdatu 2015. godine od strane Agencije za energetiku Republike Srbije.

Početkom 2016.godine postajemo aktivan učesnik na tržištu prirodnim gasom.

Potrošačima garantujemo nesmetano i bezbedno snabdevanje gasom, i do sada se u naše zadovoljne klijente ubrajaju trgovci CNG-om, toplane, i druge institucije od javnog značaja.

LICENCA

O PRIRODNOM GASUŠTA JE PRIRODNI GAS?

Prirodni (zemni) gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, bez boje - u svojoj čistoj formi je providan, i bez mirisa. Javlja se samostalno - suvi zemni gas, ili zajedno sa naftom, obično u gasnoj kapi iznad nafte - vlažni zemni gas.

Prirodni gas je izuzetno zapaljiva mešavina ugljovodoničnih gasova. Sastav prirodnog gasa uglavnom čini metan, ali sadrži i druge gasove kao što su etan, propan, butan i pentan.

Predstavlja izuzetno vrednu energetsku i hemijsku sirovinu koja poseduje značajne tehnološko-ekonomske i ekološke prednosti u odnosu na ostala goriva.

Prirodni gas je, pored uglja I ostalih čvrstih goriva, jedini primarni oblik energije koji se, uz elementarnu pripremu može neposredno upotrebljavati.

Svi ostali oblici energije poput sirove nafte, vode, tj.vodene snage, nuklearnog goriva itd. moraju se transformisati u pogodnije oblike – derivate nafte, električnu energiju, vodenu paru... Za to je neophodno izgraditi posebna postrojenja, koja zahtevaju velike investicije i sa sobom nose određene rizike i gubitke.

BEZBEDNOST

Iskustva zemalja sa dugom tradicijom korišćenja gasa pokazuju da je prirodni gas jedan od najbezbednijih energenata.

U normalnom radu transportnog gasnog sistema, kotlarnica je jedino mesto gde dolazi do emisije štetnih materija (i to značajno manjih u odnosu na druga goriva). I merno - redukcione stanice i gasovodi opremljeni su sigurnosnim uređajima kako bi se sprečile ili svele na najmanju moguću meru štetne posedice po ljude, objekte i okolinu. Transportne cevi su ukopane u zemlju i jedino u ekstremnim situacijama može doći do ispuštanja gasa u atmosferu.PRIMENA

Savremeni principi poslovanja nameću visoko razvijenu ekološku svest, što svakako pogoduje sve većoj potrošnji prirodnog gasa.

Njegova primena je višestruka. Koristi se kao energent u domaćinstvima - za gasne kotlove, gasne peći i šporete, gasne bojlere, tako i u industriji – za procese grejanja, hlađenja, sušenja; ali i kao sirovina za dobijanje novih proizvoda - iskorišćavanjem njegovog ugljovodoničnog sastava. Takođe se primenjuje za pogon motornih vozila – obično u sabijenom, odnosno komprimovanom obliku, takozvani komprimovani prirodni gas – CNG, ili kao tečni gas.

Možemo reći da je prirodni gas jedno od najperspektivnijih alternativnih goriva danas.

ENERGENT BUDUĆNOSTI

Zahvaljujući tome što mu je glavni sastojak metan, u poređenju sa ostalim fosilnim gorivima prirodni gas ima najmanji koeficijent emisije ugljen-dioksida (CO2) po jedinici oslobođene energije. Nije otrovan, lakši je od vazduha, sagoreva bez čađi i pepela, i gori plavim plamenom. Svrstava se u ekološki najčistija goriva. Danas se smatra jednim od strateških energetskih resursa i zato se još naziva energent budućnosti.

KOJE SU PREDNOSTI PRIRODNOG GASA?

- Priključenjem na distributivnu mrežu prestaju brige o transportu i skladištenju, što se ne može reći i za drva ili ugalj
- Plaća se po potrošnji i nakon potrošnje
- Stepen iskorišćenja je visok
- Sagoreva bez pepela, čađi i drugih nečistoća
- Omogućava modernizaciju mnogih industrijskih procesa i povećava njihovu ekonomičnost
- Skoro bez zagađenja životne sredine
- Koristi se kao sirovina u hemijskoj industriji, konkretno za proizvodnju vodonika, metana, amonijaka…


Kontaktirajte nasKING GAS d.o.o.

Njegoševa 28a, 11000 Beograd-Vračar

+381654242600

office@kinggas.co.rs

Ponedeljak-Petak: 8.00-16.00